GRUPNA poduka plesa za mladence

Grupni tečaj plesova se održavaju u tjednu ili vikendom, odnosno izvanredno, prema dogovoru sa grupom mladenaca.

Moguće je pohađanje grupnog tečaja plesa i za kumove mladenaca.

 
 
  Poduka plesa za mladence - Sve