Miroslav Blažević i Helena Fink

Miroslav Blažević je odgovoran za organizaciju plesne škole. Uvijek dostupan i vedar.

Helena Fink je instruktorica društvenih i latinsko-američkih plesova za djecu, mlade i odrasle, vesela i puna pozitivne energije!

Preko 20 godina podučavanja plesa urodili su velikim iskustvom koje ćete osjetiti brzini i lakoći usvajanja svih plesnih koraka kao i vedroj i opuštenoj atmosferi koja vlada na našim satovima.

Miroslav Blažević i Helena Fink